OM

Vår omvärld är i stark förändring. Evolutionen kräver vår respekt och utmanar tidigare föreställningar på många områden. Vi kan inte längre vara passiva åskådare till det vi ser händer. Det handlar om hur vi nyttjar vår jords och varandras resurser. Jag vill medverka till ökad medvetenhet genom skapande.
Sedan hösten 2014 utvecklar jag egna projekt inom textil, papper och grafisk form. Jag finns också tillgänglig för uppdrag som grafisk formgivare.